Zdrowie

Powietrze a zdrowie - nowe badania WHO


Powietrze a zdrowie - nowe badania WHO

Komisja Europejska (KE) zadeklarowała, iż jeszcze w tym roku rozważy wprowadzenie w Unii Europejskiej bardziej restrykcyjnych standardów jakości powietrza. Decyzja KE jest wynikiem nowych badań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pokazujących konsekwencje zdrowotne narażenia na wysokie poziomy zanieczyszczeń.  Zobaczcie jak Krakowskie powietrze dalece odbiega od obecnych norm UE, a co dopiero od wartości wskazanych przez WHO jako bezpieczne.

Raport Światowej Organizacji Zdrowia opublikowany 31 stycznia 2013 r. pokazuje długoterminowe konsekwencje narażenia ludności na zanieczyszczenia pyłowe (PM2,5) m.in. miażdżycę, wpływ na rozwój płodu czy choroby dróg oddechowych u dzieci.

WHO ponagla Unię Europejską aby ta przyjęła bardziej rygorystyczne normy dotyczące zanieczyszczeń pyłowych PM2,5. Przegląd tych norm ma nastąpić we wrześniu 2013 r. Raport WHO wskazuje, iż obecne normy w UE dalece odbiegają od wytycznych WHO.

Średnioroczne stężenie PM2,5:

Kraków (stacja - Kurdwanów): 32 µg/m3

Kraków (stacja – Nowa Huta): 42 µg/m3

Wartość dopuszczalna w UE (od 2015): 25 µg/m3

Wartość dopuszczalna w UE (od 2020): 20 µg/m3

Wartość bezpieczna WHO: 10 µg/m3

Źródła:

Raport Światowej Organizacji Zdrowia - Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP”

Informacja prasowa na Euroactive.com