Zdrowie

Powietrze a ryzyko zawału serca


Powietrze a ryzyko zawału serca

"Dane ze świata pokazują, że u osób chorujących na chorobę niedokrwienną serca, które narażone są na wyższe stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu występuje większe ryzyko zawału."

Źródło:

Wypowiedź prof. dr hab. Jerzego Gąsowskiego z Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UJ dla Dziennika Polskiego z 6.12.2012 r.

Po wprowadzeniu zakazu stosowania węgla w Dublinie liczba zgonów zmalało o 350 rocznie. Korzyści zdrowotne oszacowano na 20 mln Euro tj. mniejsze wydatki na opiekę zdrowotną.

Źródło: Irlandzka Agencja Środowiska