Zdrowie

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na centralny układ nerwowy


Wpływ zanieczyszczenia powietrza na centralny układ nerwowy

Badania naukowe prowadzone w ciągu ostatniej dekady dostarczają rosnącej liczby dowodów na wybitnie negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza na układ nerwowy. Problem ten dotyczy całej populacji, choć szczególnie jednostek najsłabszych, a więc dzieci i osób starszych.

Badania epidemiologiczne pokazują, iż dzieci narażone na wyższe stężenia zanieczyszczeń powietrza, takich jak pył zawieszony, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) czy dwutlenek azotu, wypadają zauważalnie gorzej w testach inteligencji, mają też większe problemy z pamięcią, uwagą i koncentracją, a także wyższy poziom niepokoju i częściej wykazują zachowania depresyjne.

Z kolei u osób starszych, długoletnia zwiększona ekspozycja na pył zawieszony nasila i przyspiesza proces starzenia się układu nerwowego, a w konsekwencji pogłębia upośledzenie zdolności poznawczych i sprawności umysłowej (demencja).

Okazuje się, iż najdrobniejsze cząstki pyłu zawieszonego  przenikają z płuc do krwiobiegu, a następnie do różnych narządów, w tym mózgu, gdzie ich obecność  może prowadzić  do przewlekłego stanu zapalnego oraz do różnorodnych zmian o charakterze degeneracyjnym, w tym zmian podobnych do obserwowanych w chorobie Alzheimera.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem.