Zdrowie

Krakowskie powietrze a astma u dzieci


Krakowskie powietrze a astma u dzieci

Krakowskie dzieci prawie trzy razy częściej chorują na astmę oskrzelową niż ich rówieśnicy oddychający czystym powietrzem.

„Jak wynika z badań, w skali ogólnopolskiej na astmę oskrzelową choruje 6 proc. dzieci. W Krakowie prawie trzy razy tyle - aż 16 proc.”

Źródło: Wypowiedź dr. hab. med. Ewy Czarnobilskiej, Kierownika Zakładu Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJ, dla Dziennika Polskiego 19.12.2012

"Wzrost zanieczyszczenia powietrza pyłem  zwiększa ilość przypadków: chronicznego kaszlu, przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolności płuc, astmy i innych schorzeń. (...) Wykonywane w Europie Zachodniej badania naukowe dowodzą, ze szczególnie szkodliwe dla zdrowia ludzi jest wdychanie powietrza zanieczyszczonego bardzo drobnym pyłem zawieszonym. Przygotowując nowe kryteria dla norm europejskich, zakłada się, że udział frakcji pyłu o średnicy poniżej 2,5µm, w pyle o średnicy do 10 µm, nie przekroczy 60%. Dlatego za zdecydowanie negatywny uznano wynik analiz pyłów z Krakowa, gdzie frakcja pyłu o średnicy poniżej 1 µm stanowi ponad 90%."

 

Źródło: "Od toksycznych emisji do efektów zdrowotnych", Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, 2006.

Tagi

Kraków , dzieci , astma