Zdrowie

Wybrane skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza


Wybrane skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie zależy od czasu ekspozycji, warunków atmosferycznych, wieku, stanu zdrowia i występujących chorób oraz oczywiście od składu zanieczyszczonego powietrza.

Pierwsze, co większości z nas przychodzi na myśl, gdy myślimy o skutkach zdrowotnych oddychania brudnym powietrzem, to dolegliwości ze strony układu oddechowego.

Rzeczywiście, wykazano iż ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza prowadzi do wzrostu częstości występowania lub zaostrzenia objawów dolegliwości i schorzeń takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) [1][2], astma [3][4], zakażenia układu oddechowego [5][6], czy rak płuca [7][8][9].

Odpowiedzialne za te dolegliwości są w zasadzie wszystkie zanieczyszczenia obecne w powietrzu, przede wszystkim pył zawieszony, ale też tlenki azotu, ozon oraz dwutlenek siarki, zaś w przypadku raka płuc ­ substancje z grupy WWA [10] i inne rakotwórcze związki obecne w powietrzu.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie nie ogranicza się bynajmniej do układu oddechowego. Zanieczyszczone powietrze wywołuje i nasila wiele schorzeń układu krążenia, ale także układu nerwowego. Okazuje się bowiem, że odpowiednio małe cząstki pyłu zawieszonego przenikają z płuc do krwiobiegu i tą drogą są dalej transportowane do różnych narządów.

Udokumentowano wpływ zanieczyszczeń powietrza na występowanie lub pogorszenia przebiegu m. in. nadciśnienia tętniczego [11], choroby niedokrwiennej serca (w tym zawału serca[12]), czy niewydolności serca [13][14][15].

Jakub Jędrak, Polski Alarm Smogowy

Łukasz Adamkiewicz, Health & Environment Alliance

dr hab. n. med. Ewa Konduracka, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, Klinka Choroby i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

prof. dr hab. n. med. Krystyna Pawlas, Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej

CAŁOŚĆ ARTYKUŁU MOŻNA POBRAĆ PONIŻEJ

Bibliografia:

[1] Zorana J. Andersen et al.: Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Long­Term Exposure to Traffic­related Air Pollution, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Vol. 183, No. 4 (2011), pp. 455­461.

http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/rccm.201006­0937OC

[2] Ko FW, Hui DS.: Air pollution and chronic obstructive pulmonary disease. Respirology. 2012 Apr;17(3):395­401. doi: 10.1111/j.1440­1843.2011.02112.x. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22142380

[3] Rob McConnell et al.: Childhood Incident Asthma and Traffic­Related Air Pollution at Home and School, Environ Health Perspect. 2010 July; 118(7): 1021–1026.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2920902/

[4] Kenneth Donaldson, M Ian Gilmour, William MacNee: Asthma and PM10 Respir Res. 2000; 1(1): 12–15. Published online 2000 Jul 3. doi: 10.1186/rr5 PMCID: PMC59535

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC59535/

[5] Neupane B, Jerrett M, Burnett RT, Marrie T, Arain A, Loeb M.: Long­term exposure to ambient air pollution and risk of hospitalization with community­acquired pneumonia in older adults, Am J Respir Crit Care Med. 2010 Jan 1;181(1):47­53

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19797763?dopt=Abstract

[6] Hong Qiu et al.: Coarse particulate matter associated with increased risk of emergency hospital admissions for pneumonia in Hong Kong Thorax doi:10.1136/thoraxjnl­2014­205429

http://thorax.bmj.com/content/early/2014/08/27/thoraxjnl­2014­205429.abstract

[7] Ghassan B. Hamra et al.: Outdoor Particulate Matter Exposure and Lung Cancer: A Systematic Review and Meta­Analysis Environ Health Perspect; DOI:10.1289/ehp.1408092

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4154221/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24911630

[8] Enrico Pira, Pier Giorgio Piolatto: Outdoor air pollution and lung cancer: what now?

Epidemiology Biostatistics and Public Health ­ 2013, Volume 10, Number 4

http://ebph.it/article/viewFile/9444/8633

[9] Francine Laden, Joel Schwartz, Frank E. Speizer, and Douglas W. Dockery: Reduction in Fine Particulate Air Pollution and Mortality. Extended Follow­up of the Harvard Six Cities Study, Am J Respir Crit Care Med Vol 173. pp 667–672, 2006.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16424447

[10] Denissenko M. F., Pao A., Tang M., Pfeifer G. P: Preferential formation of benzo[a]pyrene adducts at lung cancer mutational hotspots in P53, Science 1996 October 18; 274(5286): 430­215

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8832894

[11] Kateryna Fuks et al.: Long­term Urban Background Particulate Air Pollution Increases Arterial Blood Pressure, A48. AIR POLLUTION AND CARDIOVASCULAR DISEASE, UP-DATE ON MECHANISMS AND EPIDEMIOLOGY.

http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/ajrccm­conference.2010.181.1_MeetingAbstracts.A1712

[12] Tim S Nawrot, Laura Perez, Nino Künzli, Elke Munters, Benoit Nemery: Public health importance of triggers of myocardial infarction: a comparative risk assessment, The Lancet, Volume 377, Issue 9767, Pages 732 ­ 740, 26 February 2011.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140­6736%2810%2962296­9/abstract

[13] Mills NL, Donaldson K, Hadoke PW, Boon NA, MacNee W, Cassee FR, Sandström T, Blomberg A, Newby DE.: Adverse cardiovascular effects of air pollution, Nat Clin Pract Cardiovasc Med. 2009 Jan;6(1):36­44.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19029991

[14] Robert D. Brook et al.: Particulate Matter Air Pollution and Cardiovascular Disease. An Update to the Scientific Statement From the American Heart Association.

http://circ.ahajournals.org/content/121/21/2331.abstract

[15] Robert D. Brook et al.: Air Pollution and Cardiovascular Disease A Statement for Healthcare Professionals From the Expert Panel on Population and Prevention Science of the American Heart Association

http://circ.ahajournals.org/content/109/21/2655.full