Zdrowie

WHO: powietrze jest rakotwórcze


WHO: powietrze jest rakotwórcze

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer, IARC) będąca agendą WHO, udostępniła dane, z których wynika że 2010 roku 223 000 zgony z powodu raka na świecie spowodowane były zanieczyszczeniem powietrza.

Wskazano też, że czynnik ten, oprócz bycia odpowiedzialnym z nowotwory układu oddechowego, można uważać także za przyczynę wzrostu ryzyka zachorowania na raka pęcherza moczowego.

Kurt Straif, szef sekcji IARC zajmującej się problemem kancerogenów podkreśla, że w zależności od regionu świata wpływ zanieczyszczenia powietrza na ryzyko zachorowania na raka płuc może być podobny, jak u ludzi będących biernymi palaczami. Agencja, po przeanalizowaniu dostępnej literatury sklasyfikowała zarówno samo zanieczyszczenie powietrza, w szczególności frakcję cząsteczkową jako ludzki kancerogen Grupy 1. W ten sposób zanieczyszczenie powietrza znalazło się w jednej grupie razem z azbestem, plutonem, pyłem krzemowym, promieniowaniem UV oraz dymem tytoniowym.