Zdrowie


Książka o wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie

Książka o wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie

Nakładem Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy ukazała się książka pt. „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie”. Dokument ten jest próbą przedstawienia najważniejszych aspektów wpływu...

Zegarek 2018-08-22
Zobacz więcej
Wybrane skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza

Wybrane skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie zależy od czasu ekspozycji, warunków atmosferycznych, wieku, stanu zdrowia i występujących chorób oraz oczywiście od składu zanieczyszczonego powietrza. Pierwsze, co...

Zegarek 2015-10-20
Zobacz więcej
Śmiercionośne polskie powietrze

Śmiercionośne polskie powietrze

W ostatnim czasie coraz więcej mówi i pisze się o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce i jego wpływie na zdrowie. Nie dzieje się tak bez powodu. Okazuje się, że 6 z 10 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej znajduje...

Zegarek 2015-10-20
Zobacz więcej
WHO: powietrze jest rakotwórcze

WHO: powietrze jest rakotwórcze

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer, IARC) będąca agendą WHO, udostępniła dane , z których wynika że 2010 roku 223 000 zgony z powodu raka na świecie spowodowane były...

Zegarek 2013-12-04
Zobacz więcej
Ośmioletnia ofiara zanieczyszczonego powietrza

Ośmioletnia ofiara zanieczyszczonego powietrza

Ośmioletnia dziewczynka mieszkająca w prowincji Jiangsu, to najmłodsza osoba w Chinach, a być może nawet w świecie,  ze zdiagnozowanym rakiem płuc spowodowanym zanieczyszczeniem powietrza. Zazwyczaj na raka płuc zapadają...

Zegarek 2013-12-04
Zobacz więcej
Wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym na śmiertelność: analiza dla Krakowa

Wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym na śmiertelność: analiza dla Krakowa

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę jak fatalnej jakości powietrzem oddychamy w Krakowie. Mniej znany jest natomiast wpływ zanieczyszczeń na nasze zdrowie i życie. A przecież zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym w...

Zegarek 2013-12-04
Zobacz więcej
Wpływ zanieczyszczenia powietrza na centralny układ nerwowy

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na centralny układ nerwowy

Badania naukowe prowadzone w ciągu ostatniej dekady dostarczają rosnącej liczby dowodów na wybitnie negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza na układ nerwowy. Problem ten dotyczy całej populacji, choć szczególnie...

Zegarek 2013-12-04
Zobacz więcej
Krakowskie powietrze a astma u dzieci

Krakowskie powietrze a astma u dzieci

Krakowskie dzieci prawie trzy razy częściej chorują na astmę oskrzelową niż ich rówieśnicy oddychający czystym powietrzem. „Jak wynika z badań, w skali ogólnopolskiej na astmę oskrzelową choruje 6 proc....

Zegarek 2013-12-04
Zobacz więcej
Powietrze a ryzyko zawału serca

Powietrze a ryzyko zawału serca

"Dane ze świata pokazują, że u osób chorujących na chorobę niedokrwienną serca, które narażone są na wyższe stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu występuje większe ryzyko zawału." Źródło:...

Zegarek 2013-12-18
Zobacz więcej
Literatura medyczna (skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza)

Literatura medyczna (skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza)

Dla wszystkich zainteresowanych publikujemy wybór bibliografii dotyczącej skutków zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza.

Zegarek 2013-12-18
Zobacz więcej
Powietrze a zdrowie - nowe badania WHO

Powietrze a zdrowie - nowe badania WHO

Komisja Europejska (KE) zadeklarowała, iż jeszcze w tym roku rozważy wprowadzenie w Unii Europejskiej bardziej restrykcyjnych standardów jakości powietrza. Decyzja KE jest wynikiem nowych badań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)...

Zegarek 2013-01-02
Zobacz więcej