Smog

Kraków na tle innych miast


Kraków na tle innych miast

Czasami by w pełni zauważyć problem potrzebne są porównania do innych i zdanie sobie sprawy, że sytuacja, w której się znajdujemy nie jest normalna. Czasami motorem sprawczym działań jest spostrzeżenie, że inni mają lepiej i zadanie sobie pytania "dlaczego?". Porównajmy zatem Kraków do innych dużych miast Europy - może wszędzie jest tak samo źle? Przecież w metropoliach typu Paryż czy Londyn powietrze jest na pewno gorsze niż u nas. A jednak nie...

Jesienią 2013 r. Europejska Agencja Środowiska ogłosiła rankig miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. Przeanalizowano około 400 miast położonych w Europie - brano pod uwagę ilość dni, kiedy dzienne normy dla stężenia pyłu zawieszonego (PM10) zostały przekroczone. Kraków znalazł się na trzecim miejscu. W 2011 r. w naszym mieście normy przekraczone zostały przez 151 dni (średnia dla trzech stacji pomiarowych) - według prawa UE nie powinny być one przekroczone przez więcej niż 35 dni w roku.

Jak widać inne miejscowości południa Polski również borykają się z podobnym problemem - i tam przewietrzanie miasta jest słabe, a wiele osób ogrzewa się za pomocą domowych pieców na węgiel i inne paliwa stałe.

W rankingu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), który przedstawia problem zanieczyszczenia powietrza Kraków znajduje się wśród najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie  – 8. miejsce spośród 575 miast (PM2.5) i 145. miejsce spośród 1100 miast (PM10).

Zanieczyszczenia poszczególnych miast drobnym pyłem PM2.5 nawet w tak zakorkowanych metropoliach jak Londyn stężenia są dwukrotnie niższe. Wynika to z faktu, że Londyn już 60 lat temu wprowadził zakaz stosowania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie miasta. Decyzję tą podjęto po dramatycznym epizodzie smogowym, w wyniku którego zmarło 4000 osób.

Jeśli popatrzymy na rakotwórczy benzo[a]piren, to sytuacja nie przedstawia się lepiej. I tu Kraków ma znacznie wyższe poziomy stężeń niż inne duże miasta Europy. Głównym źródłem zanieczyszczenia benzo[a]pirenem jest spalanie paliw stałych w niskich temperaturach, a więc domowych piecach na paliwa stałe.


Galeria