Rozwiązania

MPECMPEC

Warunkiem koniecznym pozwalającym na wprowadzenie zakazu paliw stałych na terenie Krakowa jest szybka i szeroka rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej. Jest to źródło przystępnego cenowo ciepła, które jest bezpieczne dla krakowskiego powietrza.

Inwestycje w podłączenie mieszkańców do ekologicznie czystego ogrzewania powinny być priorytetem dla władz samorządowych. To inwestycje w nasze zdrowie i życie. Niestety dotychczasowe tempo rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej jest dalekie od satysfakcjonującego. Całe obszary centrum pozbawione są dostępu do MPEC. Niejednokrotnie ulice rozkopywane są w celu wymiany rur wodociągowych bądź kanalizacyjnych, ale nie wykorzystuje się tego jako okazji do położenia sieci MPEC.

Władze MPEC odpierają zarzuty argumentując, że nie mogą rozwijać sieci przy braku chęci mieszkańców do podłączania się. Twierdzą również, że dzięki zakazowi zwiększy się ilość osób chcących podłączyć się do sieci, co poprawi opłacalność inwestycji rozbudowę sieci. Dlatego domagamy się od władz Krakowa przedstawienia planów rozbudowy MPEC w przypadku wprowadzenia w życie zakazu stosowania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie Krakowa.

Choć ciepło sieciowe również pochodzi z węgla (spalanego w Elektrociepłowni Łęg i Elektrociepłowni Skawina), to można je uznać za znacznie mniej szkodliwe dla powietrza Krakowa niż spalanie węgla w domowych instalacjach grzewczych. W przeciwieństwie do pieców w gospodarstwach domowych, elektrociepłownie wyposażone są w filtry. Znacznie też łatwiej jest kontrolować jednego emitora niż 30 000 palenisk domowych.