Rozwiązania


Uchwała antysmogowa dla Gminy Miejskiej Kraków

 

Od 1 lipca 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku na obszarze Krakowa obowiązuje zakaz stosowania w kotłach, piecach i kominkach paliw złej jakości, czyli:

1) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-5 mm wynosi powyżej 5%,
2) paliw zawierających węgiel kamienny lub węgiel brunatny spełniających w stanie roboczym co najmniej jeden z następujących parametrów:
     a) wartość opałowa poniżej 26 MJ/kg,
     b) zawartość popiołu powyżej 10%,
     c) zawartość siarki powyżej 0,8%;
3) paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Od 1 września 2019 roku na obszarze Krakowa w instalacjach spalania paliw (kotły, piece, kominki) dopuszczone będzie stosowanie wyłącznie gazu ziemnego lub lekkiego oleju opałowego. Oznacza to zakaz stosowania paliw stałych (węgla, drewna i innych).

 

Wymień piec - nie zwlekaj!

 

W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji, Urząd Miasta Krakowa proponuje dofinansowanie do wymiany ogrzewania z węglowego na elektryczne, gazowe, olejowe, bazujące na odnawialnych źródłach energii (kolektory lub pompy ciepła) lub ogrzewanie z sieci ciepłowniczej (MPEC).

W 2016 można było otrzymać nawet 100% poniesionych kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 900 zł za każdy kW. W 2017 dotacje były przyznawane do 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, a w 2018 jest to do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Każdy kto chce skorzystać z tego dofinansowania powinien złożyć wniosek o przyznanie dotacji jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Wzory dokumentów oraz wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=66074 lub pobrać bezpośrednio z Punktu Obsługi Mieszkańców, os. Zgody 2 (pok. 7 lub 110). Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 616 88 48 lub 12 616 88 07.

Wnioski o dotacje należy składać w jednostkach Urzędu Miasta Krakowa:
- Kancelaria Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3/4,
- Punkt Obsługi Mieszkańców, os. Zgody 2 (pok. 7).

Osobom o niskich dochodach, które wymienią ogrzewanie węglowe, przysługują dopłaty do rachunków za ogrzewanie. Mogą z nich skorzystać osoby, których dochód miesięczny nie przekracza:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 3 170 zł;
- w przypadku rodziny: iloczyn liczby osób i kwoty 2 313 zł (np. dla trzyosobowej rodziny 6 939 zł).

Wysokość pomocy zależy od powierzchni lokalu, rodzaju zainstalowanego ogrzewania i dochodu osoby/rodziny. Pomoc przyznawana jest raz w roku. Warunkiem koniecznym do udzielenia pomocy na dany rok jest złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją w roku kalendarzowym, w którym ma zostać przyznana pomoc. Odpowiednie wnioski można pobrać ze strony internetowej: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-27                 lub w Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie właściwej według miejsca zamieszkania wnioskodawcy:

1)   Filia nr 1 (dzielnice III, XIV, XV): ul. Rzeźnicza 2, tel.: 12 430-45-46
2)   Filia nr 2 (dzielnica IV): ul. Radzikowskiego 37, tel.: 12 636-77-98
3)   Filia nr 3 (dzielnice IX, X, XIII): ul. Powstańców Wielkopolskich 3, tel.: 12 257-00-07
4)   Filia nr 4 (dzielnica XVIII): os. Szkolne 34, tel.: 12 425-75-64
5)   Filia nr 5 (dzielnica VIII): ul. Praska 52, tel.: 12 269-05-54
6)   Filia nr 6 (dzielnice I i II): ul. Dietla 64, tel.: 12 423-23-15
7)   Filia nr 7 (dzielnice V, VI i VII): ul. Słowackiego 46, tel.: 12 632-00-22
8)   Filia nr 8 (dzielnice XI i XII): ul. Jerzmanowskiego 37, tel.: 12 659-12-68
9)   Filia nr 9 (dzielnice XVI, XVII): os. Teatralne 24, tel.: 12 644-76-09

Aby obliczyć wysokość należnej pomocy można skorzystać z kalkulatora na stronie internetowej MOPS: http://www.mops.krakow.pl/kalkulator-program-oslonowy.

Zakaz stosowania paliw stałych

Zakaz stosowania paliw stałych

Biorąc pod uwagę skalę zanieczyszczenia krakowskiego powietrza pyłem zawieszonym oraz rakotwórczym benzo[a]pirenem oraz fakt, że głównym sprawcą tego problemu są domowe piece na paliwa...

Zegarek 2013-12-04
Zobacz więcej
Transport

Transport

Bardzo istotnym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Krakowie jest tzw. emisja komunikacyjna, czyli spaliny emitowane przez różnego typu pojazdy mechaniczne.Ruch samochodowy przyczynia się do...

Zegarek 2013-12-04
Zobacz więcej
Finansowanie

Finansowanie

Wprowadzenie zakazu stosowania paliw stałych w domowych instalacjach grzewczych na terenie Krakowa wymagać będzie znacznych nakładów inwestycyjnych - skąd wziąć na to pieniądze w zadłużonym...

Zegarek 2013-12-04
Zobacz więcej
Edukacja

Edukacja

Książka pt. Uwaga! Alarm! Smogosmok! to pierwsza propozycja dla dzieci traktująca o problemie zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak można sobie radzić z tym problemem. Co to jest...

Zegarek 2015-10-02
Zobacz więcej
MPEC

MPEC

Warunkiem koniecznym pozwalającym na wprowadzenie zakazu paliw stałych na terenie Krakowa jest szybka i szeroka rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej. Jest to źródło przystępnego cenowo ciepła,...

Zegarek 2013-12-04
Zobacz więcej
Dlaczego drewno też musi zniknąć z Krakowa?

Dlaczego drewno też musi zniknąć z Krakowa?

Wiele osób rozumie i popiera postulat wprowadzenia  na terenie Krakowa całkowitego zakazu stosowania węgla w indywidualnym ogrzewnictwie. Równocześnie, te same osoby są...

Zegarek 2014-01-31
Zobacz więcej
Czy istnieją alternatywne rozwiązania?

Czy istnieją alternatywne rozwiązania?

Choć wprowadzenie zakazu stosowania paliw stałych w indywidualnych piecach grzewczych zdaje się być rozwiązaniem radykalnym, to jest ono konieczne dla ograniczenia zanieczyszczenia...

Zegarek 2014-01-31
Zobacz więcej