InfoairDobre praktyki informowania o zanieczyszczeniu powietrza:

Projekt artystyczny „Nuage vert” ma za pomocą zielonych laserów pokazujących wyziewy z kominów zwrócić uwagę opinii publicznej na problem zanieczyszczenia powietrza. Instalacja świetlna prezentowana m.in. we Francji i Finlandii ma generować dyskusję społeczną i może przekonać ludzi do zmiany swoich postaw.

Wskaźnik środowiskowy Hedley'a (HEI) to nowe podejście do komunikacji ryzyka zdrowotnego, ponieważ przekształca dane na temat poziomu zanieczyszczenia na konkretne skutki zdrowotne oraz ukryte koszty ekonomiczne. To, wraz z wizualnym przekazaniem informacji, umożliwia społeczeństwu lepiej zrozumieć i walczyć z problemem zanieczyszczenia powietrza. Specjalna strona internetowa z opcją udostępnienia na FB przelicza jakość powietrza w Hongkongu w czasie rzeczywistym na  przedwczesne zgony, hospitalizacje i wizyty u lekarza, osobno pokazane są też straty ekonomiczne. Miernik zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym został uruchomiony w 2012 roku.

W lipcu 2015 komunikaty o ilości pyłu zawieszonego PM10 i ozonu pojawiły się na tablicach elektronicznych przy krakowskich przystankach oraz w około 200 tramwajach i autobusach. Dane pobierane są z serwera poprzez program komputerowy. Informacja wysyłana jest bezpośrednio z MPK i pojawia się na wszystkich tablicach, które znajdują się w mieście. Komunikaty aktualizowane są przynajmniej trzy razy dziennie. System podaje informacje nie tylko po polsku, ale także po angielsku.

W Norwegii można otrzymywać informacje o jakości powietrza za pomocą SMS. Usługa obejmuje codzienne prognozy i wiadomości z aktualnymi informacjami na temat stanu jakości powietrza. Użytkownik określa poziom zanieczyszczenia od jakiego chce otrzymywać informacje o stanie jakości powietrza i obszar jaki go interesuje.

Informacje o jakości powietrza w Paryżu przekazywane są za pomocą... balonu-platformy widokowej. System opracowany we współpracy z AIRPARIF opiera się na uaktualniającym się co godzinę kolorze balonu. Wskaźniki pokazują poziom dwutlenku azotu, ozonu i pyłów zawieszonych. Barwa balonu jest oparta na indeksie CITEAIR.

Dzięki aplikacjom na smartfony można sprawdzić aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Zainstalowane aplikacje pozwalają śledzić stopień zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, ozonem, tlenkiem węgla, oraz pyłami PM10 i PM2,5. Często podawany jest również aktualny indeks jakości powietrza (CAQI - Common Air Quality Index), Aplikacje oceniają stan powietrza oraz sugerują ile czasu można przebywać na zewnątrz

 

Informacje o zanieczyszczeniu powietrza powinny pojawiać się także w mediach konwencjonalnych. Dobrym przykładem jest tu Radio Kraków oraz TVP Kraków, które codziennie podają informacje o stanie jakości powietrza w Małopolsce obok informacji o ruchu ulicznym, czy pogodzie.

Instalacja artystyczna „Living Light” w Parku Pokoju w Seulu składa się z 27 segmentów reprezentujących różne obszary monitorowania zanieczyszczeń powietrza. Segmenty emitują różne natężenia światła w zależności do poziomu zanieczyszczeń. Co 15 minut, mapa staje się ciemna, a następnie segmenty świecą się w kolejności od okolicy z najlepszą jakością powietrza w tym czasie do tej z najgorszą. Projekt został stworzony przez Soo-in Yanga i Davida Benjamina na zlecenie koreańskiego Ministerstwa Środowiska.

Biuro Ochrony Środowiska w Szanghaju w grudniu 2012 roku wprowadziło nowy sposób przedstawiania odczytów stacji monitoringu jakości powietrza, aby usprawnić przekazywanie informacji o stanie powietrza do publicznej wiadomości i sprawić, że staną się one bardziej czytelne dla odbiorców. Odczyty pokazywane są za pomocą buźki dziecka, która w zależności od tego czy jest uśmiechnięta, czy strapiona ilustruje w czasie rzeczywistym stan jakości powietrza w mieście. Indeks jakości powietrza pokazuje wartości  średniogodzinne z różnych stacji monitorujących w Szanghaju.

Tablice informacyjne są prostym, ale skutecznym sposobem informowania społeczności lokalnej o aktualnym poziomie zanieczyszczenia powietrza. Ustawione w często uczęszczanych miejscach przykuwają uwagę mieszkańców i zwracają uwagę na problem. Instalacja tablic świetlnych informujących o stanie powietrza jest częstym postulatem mieszkańców polskich miast, który wyrażają głosując na tego typu projekty w głosowaniach dotyczących budżetów obywatelskich.