Wyniki wyszukiwania

Raport OECD o kosztach zanieczyszczeń

Najnowszy raport OECD   (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) wykazuje, że...

Zegarek 2014-05-29
Zobacz więcej

Raport o świadomości i zachowaniach ekologicznych Polaków

Ministerstwo Środowiska zaprezentowało wyniki badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. ...

Zegarek 2014-12-08
Zobacz więcej

Raport dotyczący opłat w uzdrowiskach

W niektórych miejscowościach, które każą płacić za klimat, powietrze nie spełnia norm czystości, jak pokazują wyniki badań opublikowane w

Zegarek 2014-12-19
Zobacz więcej

Raport NIK

Wczoraj ukazał się długo oczekiwany raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący zanieczyszczenia powietrza. Główne wnioski to: "Ponieważ jakość...

Zegarek 2014-12-30
Zobacz więcej

WHO: roczne koszty zanieczyszczenia powietrza w Polsce to 101,8 mld dolarów

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała raport dotyczący kosztów ekonomicznych spowodowanych wpływem zanieczyszczenia powietrza w Europie na zdrowie ludzi. Z szacunków WHO wynika, że w...

Zegarek 2015-04-30
Zobacz więcej