Wyniki wyszukiwania

Ośmioletnia ofiara zanieczyszczonego powietrza

Zegarek 2013-12-04
Zobacz więcej

Krakowskie powietrze a astma u dzieci

Krakowskie dzieci prawie trzy razy częściej chorują na astmę oskrzelową niż ich rówieśnicy oddychający czystym powietrzem. „Jak wynika z badań, w skali ogólnopolskiej na astmę oskrzelową...

Zegarek 2013-12-04
Zobacz więcej

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na centralny układ nerwowy

Badania naukowe prowadzone w ciągu ostatniej dekady dostarczają rosnącej liczby dowodów na wybitnie negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza na układ nerwowy. Problem ten dotyczy całej populacji,...

Zegarek 2013-12-04
Zobacz więcej