Air quality

Air Quality Now. One-hour average PM10 concentration
buzka
Aleja Krasińskiego
123 µg/m3 (godzina 21:00)
buzka
Nowa Huta
89 µg/m3 (godzina 24:00)
buzka
Kurdwanów
62 µg/m3 (godzina 23:00)

Download

Publications:

Podsumowanie III edycji programu Nasze Powietrze.pdf Raport Poza kontrolą.pdf Podsumowanie II edycji programu Nasze Powietrze.pdf Formularz wniosku "Nasze Powietrze".xlsx Regulamin III edycji programu "Nasze Powietrze".pdf Podręcznik dla realizatorów III edycji programu "Nasze Powietrze".pdf Podsumowanie I edycji programu Nasze Powietrze.pdf Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.pdf Ulotka - Polski Alarm Smogowy.pdf Jakość powietrza w ocenie mieszkańców woj. małopolskiego.pdf Czy Polacy mają żelazne płuca?.pdf Co wiemy o smogu? Raport dotyczący informowania o zanieczyszczeniu powietrza.pdf Oświadczenie o rachunku bankowym.doc Logotypy KAS.zip Logotypy Małopolska w zdrowej atmosferze.zip Logotypy LIFE.zip Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie "Nasze powietrze".pdf

Position:

Uwagi KAS dotyczące aktualizacji POP.pdf List KAS do ArcelorMittal w sprawie "awaryjnych zdarzeń" - nademiernych emisji pyłów i gazów.pdf List do Pani Premier.pdf Apel o aktywne informowanie o zanieczyszczeniu powietrza_1.pdf Apel o aktywne informowanie o zanieczyszczeniu powietrza_2.pdf Uwagi KAS do założeń uchwały antysmogowej.pdf List do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.pdf Brak regulacji dusi Małopolskę - apel KAS.pdf Uwagi KAS do projektu KPOP.pdf Komentarz KAS do wypowiedzi naukowców z AGH.pdf List ws. stanowiska Ministerstwa Środowiska w kwestii pakietu czyste powietrze.pdf Apel do Pani Premier Ewy Kopacz w sprawie norm jakości węgla.pdf Uwagi w ramach konsultacji dotyczących budowy szybkiego tramwaju.pdf List KAS i radnych dzielnicowych Krakowa (21.01.2014).pdf Uwagi do projektu programu osłonowego.pdf List do prezydenta Majchrowskiego.pdf

Infographics:

15 najbardziej rakotwórczych miast w Polsce (2014).jpg

Other:

Szukamy pracownika/pracowniczki w województwie mazowieckim.pdf Apel PAS o skuteczny Program ochrony powietrza w Małopolsce.pdf Raport „Analiza zdrowotna wariantów projektu Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego 2020”.pdf Raport badawczy_akceptacja zakazu paliw stałych_Oświęcim.pptx Podsumowanie III edycji programu Nasze Powietrze.pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf Protokół z otwarcia kopert.pdf Ogłoszenie o zamówieniu ZP/2/2019 (BZP).pdf SIWZ_Zamówienie publiczne ZP/2/2019.pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf Klauzula informacyjna_badania_spirometryczne.pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf Protokół z otwarcia kopert.pdf SIWZ.docx Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Badania energetyczno-emisyjne.pdf Sprawozdanie z wykonania badań .pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 1 i 2 Zamówienia.pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 3,4 oraz 5 Zamówienia.pdf Protokół z otwarcia ofert.pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf SIWZ.docx Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy.pdf Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf Broszura "Poza kontrolą" - wersja do wydruku.pdf Broszura "Poza kontrolą" - wersja internetowa.pdf Raport poza kontrolą - wersja do wydruku.pdf Raport Poza kontrolą - wersja internetowa.pdf Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (26.11.2018).pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (26.11.2018).pdf SIWZ.docx Odpowiedzi2_22112018.pdf Wyjasnienia_i_zmian_SIWZ_22112018.pdf.pdf Zamówienie publiczne ZP/1/2018.pdf Lista rankingowa Nasze Powietrze III.xls Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.pdf list_do_prezedyneta_Majchrowskiego.pdf Lista rankingowa Nasze Powietrze II.xls Wyniki oceny formalnej w II edycji konkursu "Nasze powietrze"..xlsx Wyniki oceny formalnej w konkursie Nasze Powietrze_II edycja.xlsx Wadowice - prezentacja.pdf Co wiemy o smogu? Raport dotyczący informowania o zanieczyszczeniu powietrza.pdf Lista rankingowa w programie "Nasze powietrze".xls Lista rankingowa w programie "Nasze powietrze".pdf Wyniki oceny formalnej w konkursie "Nasze powietrze".xls Wyniki oceny formalnej w konkursie "Nasze powietrze".xls Wniosek o usunięcie ogłoszeń.pdf Karty pracy do książki "Uwaga! Alarm! Smogosmok!".pdf Wniosek o przeprowadzenie kontroli.pdf Raport z kalibracji pyłomierzy.pdf Raport z kalibracji pyłomierzy.pdf Raport z kalibracji pyłomierzy.pdf Raport z kalibracji pyłomierzy.pdf Raport z kalibracji pyłomierzy.pdf Żelazne płuca Polaków - wersja w języku angielskim.pdf "Żelazne płuca Polaków".pdf Skrót raportu "Co wiemy o smogu?".pdf Odpowiedź ArcelorMittal na list KAS.pdf Co wiemy o smogu? Raport dotyczący informowania o zanieczyszczeniu powietrza.pdf Agenda seminarium.pdf Śmiercionośne polskie powietrze.pdf Wybrane skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza.pdf Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki.rtf Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania.docx Ulotka do samodzielnego wydruku - termomodernizacja.pdf Ulotka do samodzielnego wydruku - dopłaty.pdf Ulotka do samodzielnego wydruku - zdrowie.pdf Harmonogram szkolenia "Małopolska bez smogu".pdf Aktywizm miejski w natarciu - artykuł w dodatku do GW.jpg Jak straszy smog wawelski - artykuł w dodatku do GW.jpg Działania antysmogowe w Krakowie – kwiecień 2014.pdf Działania antysmogowe w Krakowie – marzec 2014.pdf Statut Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy.pdf Koncepcja rozbudowy sieci MPEC .pdf Działania antysmogowe w Krakowie – luty 2014.pdf Miasto biernych palaczy.pdf Kalkulator papierosowy.xlsx Antysmogowe podsumowanie roku 2013.pdf Odpowiedź prezydenta na list ws. punktu informacyjno-doradczego.pdf Wpływ zanieczyszczenia powietrza na centralny układ nerwowy.pdf Bibliografia (literatura medyczna, skutki zanieczyszczenia powietrza).pdf Wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym na śmiertelność: analiza dla Krakowa.pdf