Aktualności

Odpowiedź prezydenta na nasz list


Zegarek 2014-01-17

Odpowiedź prezydenta na nasz list

3 stycznia 2014 Prezydent Miasta Krakowa wysłał odpowiedział na nasz list w sprawie punktu informacyjno-doradczego.

Jak podkreśla w swojej odpowiedzi przedstawiona propozycja jest zbieżna z uchwałą przyjętą przez Radę Miasta Krakowa i odpowiednie działania organizacyjne w tym celu zostały już podjęte.

Dodatkowo prezydent zaznacza, że MOPS będzie na bieżąco monitorować potrzeby związane z programem dopłat dla najuboższych.

Niestety, prezydent uważa, iż niemożliwym jest w chwili obecnej przychylenie się do naszego wniosku prefinansowania kosztów wymiany źródła ciepła w ramach programu PONE.

W odniesieniu do naszego zapytania o strategię rozwoju sieci MPEC S.A. poinformowano nas, że spółka jest w trakcie opracowywania planu inwestycyjnego na rok 2014...

Zachęcamy do zapoznania się z całą treścią listu!
Galeria

Zobacz więcej
Antysmogowe SOS!