Aktualności

Ruszyła nowa odsłona kampanii społecznej!


Zegarek 2013-11-19

Ruszyła nowa odsłona kampanii społecznej!

18 listopada wystartowała kolejna odsłona outdoorowej kampanii społecznej Krakowskiego Alarmu Smogowego, przygotowanej przez agencję reklamową Schulz Brand Friendly, pod hasłem „Kraków bez smogu!”.
Zasięg przedsięwzięcia jest tak duży (30 billboardów i 30 citylightów) dzięki zaangażowaniu krakowskiej drukarni Klonex oraz firm AMS, Stroer i Clear Channel. Wielomiesięczna praca i wysiłek wytwórni filmowej Alvernia Studios zaowocowały także imponującym filmem na bazie pomysłu Schulz Brand Friendly. Spot „Kraków bez z smogu” będzie wyświetlany przed każdym seansem na ekranach wszystkich krakowskich kin Cinema City.
„Kraków bez smogu!” to kampania o jednoznacznie pozytywnym przekazie, która pod trzema krótkimi hasłami pokazuje wizję miasta po wdrożeniu planów naprawczych związanych z zanieczyszczeniem powietrza:
Nie puszczajmy z dymem zdrowia!
Poprawa jakości powietrza w Krakowie pozwoli uratować kilkaset osób rocznie.
Badania epidemiologiczne prowadzone m.in. przez naukowców zgrupowanych w programie Apheis (Air Pollution and Health: a European Information System) wyraźnie dowodzą, że redukcja poziomu zanieczyszczeń w Krakowie pozwoli na uniknięcie średnio około 400 zgonów rocznie.
Więcej: Ferran Ballester, Sylvia Medina, Elena Boldo, Pat Goodman, Manfred Neuberger, Carmen Iniguez, Nino Kunzli, on behalf of the Apheis network, Reducing ambient levels of fine particulates could substantially improve health: a mortality impact assessment for 26 European cities, „Journal of Epidemiology and Community Health” 2008, nr 2 (62), ss. 98–105.
Mniej zanieczyszczone powietrze w oczywisty sposób przyczyni się też do mniejszej zachorowalności na choroby układów: oddechowego, krążenia i nerwowego.

Nie puszczajmy z dymem pieniędzy!
Lepsze powietrze w Krakowie to zmniejszenie kosztów ekonomicznych (tzw. kosztów zewnętrznych) związanych z zanieczyszczenie, które pponosi każdy mieszkaniec naszego miasta. Koszty te obejmują w szczególności: wydatki na opiekę zdrowotną, ponoszone bezpośrednio przez ludzi chorujących z powodu zanieczyszczenia powietrza, ja i wydatki w ramach państwowego systemu opieki zdrowotnej, koszty wynikające z mniejszej produktywności, w tym absencji w pracy, koszty związane z przedwczesną umieralnością, czy straty materialne wynikające z przyśpieszonej degradacji zabytków.
Szacunkowe koszty ekonomiczne złej jakości powietrza związane z całkowitą emisją pyłu PM2.5 wyznaczone dla Krakowa według metodyki stosowanej w Unii Europejskiej w Programie Czystego Powietrza dla Europy (CAFE-CBA) wynoszą 740 mln zł rocznie (jest to dolne oszacowanie nie obejmujące m. in. skutków zanieczyszczenia wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi, np. benzo[a]pirenem).
Więcej: Uzasadnienie do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie określenia paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Nie puszczajmy z dymem IQ!
Czyste krakowskie powietrze to nie tylko zdrowsze lecz także inteligentniejsze dzieci. Jak wykazują badania prowadzone przez prof. Wiesława Jędrychowskiego z CM UJ dzieci narażone na wyższe stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych mają niższy iloraz inteligencji (średnio o 3,8 pkt w skali ilorazu inteligencji) od tych narażonych na niższe stężenia.
Więcej: Wiesław Jędrychowski, Renata Majewska, Elżbieta Mróz, Elżbieta Flak i Agnieszka Kiełtyka, Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza drobnym pyłem zawieszonym wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w okresie prenatalnym na zdrowie dziecka. Badania w Krakowie, UJ CM oraz Fundacja Zdrowie i Środowisko, Kraków 2012.

Galeria
Galeria

Zobacz więcej
Antysmogowe SOS!