Aktualności

Zamówienie publiczne ZP/1/2018


Zegarek 2018-11-20

Zamówienie publiczne ZP/1/2018

Przetarg nieograniczony
20 listopada 2018 r. Przetarg nieograniczony na: "DOSTAWA ELEMENTÓW STACJI MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA." Nr postępowania: ZP/1/2018

22.11.2018. godz. 14:03 Zamawiający informuje o zmianach w treści SIWZ w związku z wpłynięciem pytań w dniu 21.11.2018. Teść pytań oraz odpowiedzi wraz ze zmianami znajdują się w pliku Wyjasnienia_i_zmian_SIWZ_22112018.pdf.  

22.11.2018 godz. 19.07 Zamwiający informuje, że w dniu 22.11.2018 wpłynęły kolejne pytania dotyczące Zamówienia. Odpowiedzi i Wyjaśnienia dotyczące pytań znajdują się w pliku Odpowiedzi2_22112018.pdf

26.11.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

26.11.2018 Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

30.11.2018 W siedzibie Zamawiającego o godzinie 11.00 doszło do publicznego otwarcia ofert. Protokół z otwarcia zamieszczony został na nieniejszej stronie: Protokol_z_otwarcia_ofert.pdf

5.12.2018 Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego.
Galeria

Zobacz więcej
Antysmogowe SOS!