Aktualności

Rozpoczęliśmy realizację projektu INFOAIR!


Zegarek 2015-03-19

Rozpoczęliśmy realizację projektu INFOAIR!

Rozpoczęliśmy realizację projektu: "INFOAIR - dostęp do informacji o zanieczyszczeniu powietrza" realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszu EOG.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie kompleksowa ocena dostępu mieszkańców do informacji o zanieczyszczeniu powietrza i jego skutkach zdrowotnych. Projekt obejmie 4 regiony o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu: Małopolska, Górny Śląsk, Dolny Śląsk oraz Łódzkie.

Już wkrótce zrobimy badania ilościowe wśród mieszkańców oraz przeanalizujemy dotychczasowe działania władz w zakresie informowania o stanie powietrza, przygotujemy przegląd dobrych praktyk. Zidentyfikujemy też bariery utrudniające informowanie o zanieczyszczeniu powietrza.

Wypracujemy także standardy informowania o stanie powietrza dla dużych i małych miejscowości, które  przedstawimy Ministerstwu Środowiska do oficjalnej rekomendacji.

Projekt  jest wdrażany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Eko-Unia, które wspiera nas we wdrażaniu projektu na Górnym i Dolnym Śląsku.

O realizacji projektu będziemy Was informować na bieżąco!
Galeria

Zobacz więcej
Antysmogowe SOS!