Aktualności

Krajowy Program Ochrony Powietrza


Zegarek 2015-03-10

Krajowy Program Ochrony Powietrza

Wczoraj w Krakowie minister środowiska zaprezentował projekt "Krajowego programu ochrony powietrza". Niestety KPOP nie ma mocy prawnej, która pomogłaby samorządom skutecznie walczyć ze smogiem. To tylko dokument strategiczny wyznaczający cele i kierunki działania, w dodatku bez konkretnych dat granicznych.

Zamiast dokumentów planistycznych potrzebne są konkretne zmiany w prawie: wprowadzenie norm emisyjnych dla kotłów, ograniczeń dla komunikacji oraz wprowadzenie norm jakościowych dla paliw stałych.

Diagnozę stanu naszego powietrza zawartą w programie znamy od dawna. Jak powinno się radzić z problemem? Należy wprowadzić konkretne normy dla kotłów i węgla; dać samorządom realne narzędzia walki.

Treść dokumentu, który poddany został obecnie konsultacjom:  tu.
Galeria

Zobacz więcej
Antysmogowe SOS!