Aktualności

Czy balon oświeci krakowian?


Zegarek 2014-04-03

Czy balon oświeci krakowian?

W Krakowie na wzór Paryża balon widokowy, zmieniając swój kolor, będzie pokazywał zanieczyszczenie powietrza. Nie wiadomo według jakiej skali – takiej jak w Paryżu czy innej - łagodniejszej, „dopasowanej” do polskich potrzeb.

W Paryżu przy mierzeniu jakości powietrza posługują się Wspólnym Indeksem Jakość Powietrza (CAQI). To wspólna dla Europy skala, która pozwala porównywać jakość powietrza i stężenie zanieczyszczeń w różnych miastach europejskich. Normy zostały opracowane dla stężeń jednogodzinnych, średniodobowych i średniorocznych. Indeksy godzinne dla PM10 (zastosowane w Paryżu)  mają pięć poziomów w skali od bardzo niskiego - 0 do 25 mikrogramów na metr sześcienny stężenia pyłu PM10 (kolor ciemnozielony), niskiego - 25-50 mikrogramów na metr sześcienny PM10 (kolor zielony), średniego - do 90 mikrogramów na metr sześcienny  (kolor żółty), wysokiego - 90-180 mikrogramów na metr sześcienny (pomarańczowy), aż do bardzo wysokiego - powyżej 180 mikrogramów na metr sześcienny.

Nie wiadomo wciąż na jaką skalę zdecydują się odpowiedzialni za informowanie w Krakowie, a więc czy balon będzie źródłem informacji czy też dezinformacji. Tego będziemy chcieli się dowiedzieć i będziemy Państwa o tym o tym informować.
Galeria

Zobacz więcej
Antysmogowe SOS!