Smog

Rakotwórczy benzo[a]piren - 1000% normy


Rakotwórczy benzo[a]piren - 1000% normy

Stężenia rakotwórczego benzo[a]pirenu w Krakowie należą do jednych z najwyższych w Polsce i nawet dziesięciokrotnie przekraczają dozwoloną roczną normę. Głównym źródłem tej substancji jest spalanie paliw stałych w niskiej temperaturze - a więc węgla i drewna w domowych instalacjach grzewczych.
Poniższa grafika porównuje roczne stężenia rakotwórczego benzo[a]pirenu w Krakowie ze stężeniami w innych dużych miastach europejskich. Niestety, Kraków (oraz inne miejscowości południa Polski) to niekwestionowany lider... W Londynie, który 60 lat temu zakazał spalania paliw stałych w domowych instalacjach grzewczych stężenia są niemal 100 krotnie niższe...
Jeśli przełożymy tą ilość benzo[a]pirenu na ilość tej substancji w papierosach, to okaże się, że każdy mieszkaniec Krakowa, przy niezbyt aktywnym trybie życia, rocznie wdycha ilość benzo[a]pirenu odpowiadającą ilości znajdującej się w 2500 papierosów... 
Zapraszamy do zapoznania się z "kalkulatorem", który posłużył nam do obliczeń!

Pliki do ściągnięcia

Kalkulator papierosowy.xlsx